Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w diagnostyce edukacyjnej. W ramach studiów…
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę…
W ramach proponowanych studiów podyplomowych uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć metodą dociekań filozoficznych. Metoda ta…