Celem studiów jest w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy…
Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji w zakresie: – użycia podstawowych modeli statystycznych i interpretacji wyników, – biegłości w opisie…
Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych…