Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która daje uczestnikom możliwość samodzielnego lub zespołowego prowadzenia rachunkowości, w…
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków…
Zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce; wprowadzenie ich w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczący kalkulacji…
Celem studiów jest w szczególności podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oraz promowania najnowszych rozwiązań…
Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w…
Studia mają na celu wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców.…