Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych kadry kierowniczej organizacji…
Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w…
Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym,…