Analiza finansowa i inwestycje – koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® – level)

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do egzaminu w programie CFA®  I stopnia poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tego egzaminu. Studia podyplomowe ukierunkowane są także na doskonalenie umiejętności pracowników sektora finansów, bankowości, ubezpieczeń i zarządzania poprzez aktywny udział słuchaczy w zajęciach konwersatoryjnych.

 

Dodatkowe informacje:  https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Studia adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu w programie CFA (Chartered Financial Analyst ), a także osób zatrudnionych w instytucjach związanych z finansami, zarządzaniem i inwestycjami (takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe).

Aby zostać słuchaczem studiów nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, jednakże są one szczególnie kierowane do osób posiadających doświadczenie w finansach, np. maklerzy, doradcy inwestycyjni, doradcy klienta, pracownicy banków, audytorzy, biegli rewidenci, którzy pragną poszerzyć zakres wiedzy i kompetencji, a także są absolwentami kierunków ekonomicznych, finansowych, zarządzania, matematycznych, nauk ścisłych, prawa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

2) odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

3) kwestionariusz osobowy

4) 1 fotografia (format 3,5 x 4,5 cm)

5) dowód wpłaty czesnego (lub pierwszej raty) na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)

6) informacje do faktury

7) ankieta rekrutacyjna

Dokumenty z punktów 3) i 6) wymagane są zarówno w formie fizycznej jak i elektronicznej, ankieta rekrutacyjna tylko w formie elektronicznej. Formularz do uzupełnienia wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej studiów.

Rekrutacja trwa od 1 maja do 30 listopada br.

Miejsce składania dokumentów:

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

pok. A 413

tel. 42  635-52-83

dr Agata Gniadkowska-Szymańska (e-mail: agniadkowska@gmail.com)

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3500 zł

Osoba do kontaktu

dr Agata Gniadkowska-Szymańska

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Tomasz Schabek