Coaching w życiu i biznesie

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o coachingu, w tym o procesie prowadzenia sesji coachingowych, narzędziach wykorzystywanych w procesie coachingowym, różnicach w metodach i podejściach coachingowych.

Studia „coaching w biznesie i życiu” zaprojektowane są w taki sposób, aby dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia sesji coachingowej zarówno w obszarze spraw biznesowych jak i osobistych (business & live coaching). Podczas 200 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami. Założeniem programu jest przygotowanie słuchaczy w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do pracy z klientem. Realizacja tego założenia wymaga odbycia praktyki prowadzenia sesji coachingowych w trakcie roku akademickiego. Studenci będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza zajęciami. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane podczas kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów.

Program podzielony jest na trzy główne bloki tematyczne:
– Coaching metodą Norman Benett
– Coaching prowokatywny
– Coaching zespołowy

Te trzy bloki tematyczne mają pozwolić uczestnikom na zdobycie szerokiej wiedzy o różnych stylach prowadzenia coachingu, a poprzez to posiadanie większej elastyczności w dobieraniu narzędzi do zróżnicowanych oczekiwań klientów. Tak przygotowany program daje szersze możliwości pracy i odnalezienia się coacha w trudnych sytuacjach niż klasyczne programy nastawione na poznanie jednego stylu coachingu.

W szczególności słuchacze poznają metodę:
– Norman Benett, której twórcą jest najbardziej znany polski coach Maciej Bennewicz – autor 16 podręczników i książek na temat coachingu i rozwoju osobistego.
– Coaching prowokatywny, który jest szczególną metodą pracy pozwalającą na prowadzenie sesji z klientami opornymi na tradycyjne metody coachingowe
– Coaching zespołowy pokazujący jak wykorzystać poznane metody i narzędzia, jak je zmodyfikować by poprowadzić zespół ku większej efektywności działania.

Niemal wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, w której dominuje praca własna uczestników, a jedynie niewielka ich część przeznaczona jest na wykład. Szacunkowo studenci mogą oczekiwać, że 80% czasu spędzonego na zajęciach będzie poświęcone na pracę własną (warsztat).

Koordynator studiów:
Barbara Zagórska
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
pokój 337
e-mail: akademia trenera@uni.lodz.pl
tel. 791-171-234

 

Więcej informacji: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Zasadyrekrutacji20152016/Studiapodyplomowe/Coachingw%C5%BCyciuibiznesie/tabid/2665/language/pl-PL/Default.aspx

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 791-171-234, 880-274-568

E-mail:   http://akademia trenera@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

6800 zł

Osoba do kontaktu

mgr Barbara Zagórska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

– formularz zgłoszeniowy
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia)
– 1 fotografia /rozmiar legitymacyjny/
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował studia

Wszelkich informacji dotyczących procesu i organizacji studiów udzielają:
p. Barbara Zagórska tel. 791-171-234
e-mail: http://akademia trenera@uni.lodz.pl

p. Piotr Mikosik tel. 880-274-568

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji prosimy składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 pok. 337 na Wydziale Zarządzania, lub umownie – po ustaleniu z koordynatorem studiów.

Rekrutacja trwa do 30 września 2017 r.


Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Czapla