Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach

Wydział Matematyki i Informatyki

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji w zakresie:
– użycia podstawowych modeli statystycznych i interpretacji wyników,
– biegłości w opisie i interpretacji wyników eksperymentów,
– użycia pakietów wspomagających opracowanie danych medycznych, technicznych i ekonomicznych,
– podstawowej wiedzy o ubezpieczeniach i rynkach finansowych,
– prezentowania wyników w publikacjach i referatach.
Przedmioty:
1. Cele i metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
2. Statystyka opisowa – produkcja, rynek, medycyna
3. Pakiety statystyczne I
4. Podejmowanie decyzji statystycznych
5. Metody prognozowania
6. Symulacje eksperymentalne i komputerowe
7. Pakiety statystyczne II – interpretacja wyników
8. Najczęstsze błędy w ocenie danych
9. O opcjach i indeksach
10. O składkach ubezpieczeniowych

Kandydaci

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 nie będzie prowadzona.

Absolwenci studiów magisterskich, przyjęcia dokonuje się na podstawie analizy studiów ukończonych przez kandydata.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Banacha 22, 90-238 Łódź
Telefon: (48 42) 635-59-62
Fax: (48 42)
Email: psms@math.uni.lodz.pl
WWW: math.ini.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

224 godziny dydaktyczne

Ilość miejsc

24

Koszty
uczestnictwa

1450 zł/semestr

Osoba do kontaktu

Elżbieta Gałuszka

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kwestionariusz osobowy,
– 1 zdjęcie legitymacyjne.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
pokój B 205 (p. Elżbieta Gałuszka)
tel. 42 635-59-62
e-mail: psms@math.uni.lodz.pl
http://www.math.uni.lodz.pl

Dokumenty przyjmowane są w terminie
od 1 czerwca do 14 października br.


Kierownik studiów: dr Krzysztof Kaniowski