Nauczanie historii

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – historii.
Program studiów:
I semestr:
1. Historia starożytna
2. Historia powszechna średniowieczna
3. Historia średniowieczna Polski
4. Dydaktyka historii
5. Warsztat historyka
6. Dydaktyka przedmiotu: Historia i społeczeństwo
7. Historia historiografii

II semestr:
1. Praktyka (szkoła podstawowa)
2. Historia powszechna nowożytna
3. Historia nowożytna Polski
4. historia powszechna 1789 – 1918
5. Historia Polski 1795 – 1918
6. Wykład monograficzny
7. dydaktyka historii dla szkół ponadpodstawowych

III semestr:
1. Praktyka (szkoła ponadpodstawowa)
2. Nowoczesna edukacja historyczna
3. Historia powszechna 1918 – 1945
4. Historia Polski 1918 – 1945
5. Historia powszechna po 1945 r.
6. Historia Europy Wschodniej
7. Seminarium

Kandydaci

Na studia podyplomowe przyjmowani są absolwenci studiów drugiego stopnia posiadający tytuł zawodowy magistra oraz posiadający uprawnienia pedagogiczne.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź
Telefon: (48 42) 635 61 84
Fax: (48 42) 665 59 82
Email: sekretariatih@uni.lodz.pl
http://www.historia.uni.lodz.pl/studia/podyplomowe/index.htm

Czas trwania

3 semestry

430 godzin, w tym 60 godzin praktyk w szkołach

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

1300 zł za semestr studiów (plus jednorazowa opłata za praktyki w wysokości 205 zł), zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w soboty i niedziele)

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Wojda-Marciniak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

– dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich;
– dokument poświadczający uprawnienia pedagogiczne;
– kwestionariusz osobowy;
– 1 fotografia o wymiarach legitymacyjnych.

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 31 października br.
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
ul. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź
Sekretariat Instytutu Historii
pokój 303 (III piętro)

 


Kierownik studiów: dr hab. Jarosław Kita