Nauczanie wiedzy o społeczeństwie

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – wiedzy o społeczeństwie.
Program studiów:
I semestr
1. Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego człowieka
2. Problemy gospodarcze współczesnego świata. Gospodarka rynkowa
3. Podstawy prawa dla nauczycieli
4. Elementy wiedzy o kulturze
5. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
6. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie dla szkół gimnazjalnych
7. Społeczeństwo obywatelskie
8. Dzieje i współczesność Unii Europejskiej

II semestr
1. Praktyka (gimnazjum)
2. System prawny w Polsce
3. Samorząd terytorialny
4. Transformacja ustrojowa i nowy system polityczny w Polsce
5. Międzynarodowe stosunki polityczne w XX i XXI w.
6. Wychowanie patriotyczne
7. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych

III semestr
1. Praktyka (szkoły ponadgimnazjalne)
2. Nowoczesna edukacja obywatelska
3. Region, regionalizm, regionalistyka
4. Historia doktryn politycznych i prawnych XX w.
5. Wybrane problemy życia społecznego XX wieku
6. Modele ustrojowe państw demokratycznych
7. Współczesne organizacje międzynarodowe
8. Media w społeczeństwie
9. Seminarium

Kandydaci

Absolwenci wyższych studiów magisterskich posiadający uprawnienia pedagogiczne.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź
Telefon: (48 42) 635 61 84
Fax: (48 42) 665 59 82
E-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl
http://www.historia.uni.lodz.pl/studia/podyplomowe/index.htm

Czas trwania

3 semestry

400 godzin, w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

1300 zł za semestr (plus jednorazowa opłata za praktyki w wysokości 205 zł)

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Wojda-Marciniak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

– dyplom ukończenia studiów magisterskich;
– dokument poświadczający uprawnienia pedagogiczne;
– kwestionariusz osobowy;
– 1 zdjęcie o formacie legitymacyjnym.

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 31 października br.
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź

Sekretariat Instytutu Historii
pokój 303 (III piętro)


Kierownik studiów: Dane w trakcie aktualizacji