Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Wydział Zarządzania

Tematyka

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA, oferowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) Uniwersytet Łódzki, to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, którzy czują potrzebę ukierunkowania swojej wiedzy oraz skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami zarządzania.

PAM Center powstało w 1995 roku, w wyniku zawartej umowy pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland at College Park (USA). Od tego czasu oferuje międzynarodowej klasy studia oraz programy szkoleniowe dla firm z całej Polski.

Ideą studiów  MBA jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Wykładowcami w Programie MBA są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i praktycy biznesu. Polska i amerykańska kadra umożliwiają zaznajomienie się z kompleksowymi światowymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania.

W Programie stosowane są aktywne techniki kształcenia oraz najnowocześniejsze technologie wspomagające nauczanie. Ogromna waga przywiązana jest do pracy zespołowej m.in. przy międzynarodowych studiach przypadku (case studies) oraz projektów grupowych realizowanych w firmach.

Wywodząc się z różnych sektorów biznesu oraz posiadając zróżnicowane wykształcenie, słuchacze mają szansę na unikalną wymianę doświadczeń i spojrzenie z nowej perspektywy na problemy organizacji biznesowych.

 

Od 2016 roku podyplomowe Studia MBA w PAM Center realizowane są wspólnie z Minot State University (USA). W ich programie obowiązkowy jest kurs realizowany na renomowanym zagranicznym uniwersytecie (np. Stanford, Wharton, MIT) za pośrednictwem platformy MOOC. Słuchacz ma możliwość wybrania jednego z kilku kursów, wpisujących się w kanon programu MBA. Częścią programu są realizowane zajęcia kończące się przystąpieniem do egzaminu certyfikującego kompetencje menedżerskie (realizowane przez międzynarodowe organizacje ACCA, CIM, IPMA). Podczas studiów podyplomowych słuchacz powinien zdobyć przynajmniej jeden międzynarodowy certyfikat z wybranej specjalności. To znakomita szansa na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zdobycie nowoczesnej wiedzy. Uczestnicy Programu uzyskują i są w stanie zastosować w praktyce kompleksowe światowe rozwiązania z zakresu zarządzania.

Absolwenci Programu MBA uzyskują:

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Certyfikat wystawiony przez Minot State University i Uniwersytet Łódzki, potwierdzający ukończenie wspólnego programu studiów,
  • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu zarządzania w jednym z renomowanych zagranicznych uniwersytetów  za pośrednictwem platformy MOOC.

Ponadto program studiów podyplomowych przewiduje zdobycie (po zewnętrznym egzaminie) certyfikatu jednej z trzech specjalności:

  • Rachunkowość: ACCA Diploma in Accounting and Business (ACCA)
  • Marketing: Foundation Certificate in Marketing – FCM (CIM)
  • Zarządzanie projektami: Certified Project Management Associate (IPMA)

 

Kandydaci

Zainteresowani przystąpieniem do Programu MBA muszą posiadać: minimum ukończone  studia licencjackie,  minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, komunikatywną znajomość języka angielskiego (dla osób zainteresowanych organizujemy we wrześniu kurs Business English z native speakerem).

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres:  ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48) 42 635 49 65, 635 49 57

e-mail: pamctr@uni.lodz.pl,

http://www.pam.uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Czas trwania

1,5 roku – 3 semestry,

łącznie 471 godzin zajęć

Ilość miejsc

30 osób

min. 15 osób

Koszty
uczestnictwa

Informacja dostępna na stronie www.pam.uni.lodz.pl

Inne informacje

Silne strony naszego Programu
* Doświadczenie w realizacji
Polsko-Amerykański Program Studiów MBA  to jeden z pierwszych Programów MBA w Polsce. Przez ponad 20 lat realizacji zdobył renomę i rozpoznawalność w kręgach biznesowych, nie tylko regionu łódzkiego. Jest oparty na amerykańskim standardzie MBA i wykorzystuje najnowszą wiedzę oraz doświadczenia z tego zakresu.

* Praktyczna i aktualizowana wiedza
Studia MBA oraz szkolenia prowadzone przez PAM Center dostarczają najwyższej jakości wiedzy kadrom biznesowym przedsiębiorstw i stanowią doskonałą odpowiedź na bieżące wyzwania gospodarcze. Dbamy o to, aby nasze programy studiów były na bieżąco aktualizowane, tak aby nasi słuchacze mogli uzyskać i zastosować w praktyce najnowsze światowe rozwiązania biznesowe. Z tych właśnie względów, bazując na opiniach absolwentów oraz słuchaczy, w porozumieniu z polskimi i amerykańskimi metodykami, nasz Program MBA przeszedł w tym roku kolejną modyfikację, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać Państwa potrzebom.

* Prestiż
Dzięki współpracy PAM Center z amerykańską uczelnią, uczestnicy Programu MBA otrzymują certyfikat potwierdzający zrealizowanie wspólnego programu studiów. Ponadto uczestnicy uzyskają międzynarodowy certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji menedżerskich jednej z wybranych specjalności. Wartością dodaną do programu jest przygotowanie słuchaczy do dalszego samorozwoju w oparciu o globalne zasoby edukacyjne.

* Wymiana doświadczeń oraz networking biznesowy

Jedną z wartości dodanych programu MBA jest wymiana doświadczeń oraz networking biznesowy pomiędzy jego uczestnikami i absolwentami. Absolwenci studiów MBA w PAM Center (ponad 400 osób), pracują w różnych krajach i sektorach gospodarki, a wybrane firmy systematycznie korzystają z kształcenia MBA w PAM Center, co potwierdza trwałość i przydatność praktyczną programu. Jak wykazały badania PAM Center, dla większości menedżerów studia MBA w PAM Center otworzyły nowe możliwości zawodowe takie jak zmiana ścieżki kariery oraz statusu materialnego i społecznego. Program przygotowuje do funkcjonowania z sukcesem w biznesie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Zajęcia ze specjalistami amerykańskimi stwarzają możliwość poznania innej kultury oraz rozwoju znajomości biznesowego języka angielskiego.

* Realne korzyści
Badania wśród naszych absolwentów pokazują, że pracodawcy, którzy zdecydowali się skierować swoich pracowników na studia MBA i szkolenia w PAM Center osiągają z tego tytułu wiele korzyści: ograniczają rotację pracowników, zatrzymując w firmie największe talenty, a co za tym idzie wiedzę i doświadczenie organizacji. Dodatkowo, podnoszą konkurencyjność swoich firm oraz prestiż w globalnym środowisku biznesowym. Ponadto, badania przeprowadzone wśród naszych absolwentów pokazują, że 80% z nich awansowało po ukończeniu studiów, a 82 % przyznaje, że ich dochody wzrosły.

* Wsparcie kariery
PAM Center wspiera swoich absolwentów i słuchaczy w poszukiwaniach nowych możliwości zawodowych. Większość naszych absolwentów to menedżerowie wyższego i średniego szczebla, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ponadto, większość słuchaczy MBA otrzymuje awans w czasie pierwszego roku uczestnictwa w naszym programie!

* Warunki nauki
Program naszych studiów podyplomowych MBA został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom połączenie ambitnej nauki z aktywnym życiem zawodowym i osobistym. Zajęcia są realizowane w sposób modułowy, co umożliwia koncentrację na jednej tematyce przez okres 3-4 tygodni. Dopiero po ukończeniu jednego przedmiotu, słuchacze rozpoczynają pracę nad kolejnym.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach Wydziału Zarządzania i PAM Center, mieszczących się w Łodzi, przy ul Matejki 22/26. Budynek wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie audio-wizualne. W salach dydaktycznych zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu (WiFi). W budynku znajduje się bufet z ciepłymi posiłkami.  Około 100 metrów od naszej siedziby, mieści się Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18) zapewniające noclegi w przystępnej cenie.

* Kadra dydaktyczna
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego.  Do udziału w Programie zaproszeni zostaną również uznani praktycy biznesu z kraju i zagranicy.

Wykładowcy z USA zazwyczaj prowadzą zajęcia bezpośrednio w Łodzi, a czasem zajęcia odbywają się za pośrednictwem wideokonferencji. Profesjonalne terminale wideokonferencyjne, platforma do zdalnego nauczania (e-campus) oraz dostęp do szerokopasmowej sieci umożliwiają doskonałą komunikację i pełną interakcję między słuchaczami i wykładowcami podczas trwania studiów.

 

Studia trwają 1,5 roku – 3 semestry, łącznie 471 godzin zajęć. Językami wykładowymi są język polski i angielski.  Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach 17.00-20.15), w soboty (w godzinach 09:00-16:00) oraz czasami w niedziele (w godzinach 09:00-14:15), w salach Wydziału Zarządzania. Zajęcia są realizowane stacjonarnie oraz z użyciem narzędzi nauczania na odległość (wideokonferencje, zajęcia on-line z użyciem e-platform edukacyjnych).


Kierownik studiów: dr Anna Sibińska