Rachunkowość i zarządzanie finansowe

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która daje uczestnikom możliwość samodzielnego lub zespołowego prowadzenia rachunkowości,
w tym sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji polskich lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przyswojona wiedza na Studium daje podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi podmiotów gospodarczych. Stąd, zajęcia obejmują m.in. wykłady i ćwiczenia praktyczne z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego. Kluczowe przedmioty zawodowe uzupełnione są innymi o równie ważnej i ciekawej tematyce gospodarczej i księgowej.

Dodatkowe informacje: http://wz2.uni.lodz.pl/rk/ oraz   http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/StudiumRachunkowo%C5%9BciiZarz%C4%85dzaniaFinansowego/tabid/1596/language/pl-PL/Default.aspx

Kandydaci

Osoby posiadające ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) wszystkich kierunków, zainteresowane działalnością gospodarczą i finansową przedsiębiorstw i innych instytucji. Osoby bez przygotowania ekonomicznego mają szansę na poznanie tajników wiedzy z zakresu zarządzania i finansów.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-62-57, (48 42) 635-50-51

E-mail:   marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

300 godzin zajęć

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

5800 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

Inne informacje

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

pok. 114

tel. 42 635-62-57, 42 635-50-51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 15.00

Niezbędne formularze, w tym formularz zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych, dostępne są pod adresem internetowym:

 http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/StudiumRachunkowo%C5%9BciiZarz%C4%85dzaniaFinansowego/tabid/1596/language/pl-PL/Default.aspx

 

Termin rekrutacji:  do 30 września br.

Wymagane dokumenty:
– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym, zasadniczo trzy razy w miesiącu: 4 godziny w piątki (16.00-19.15) i 8 godzin w soboty (8.00-16.00).


Kierownik studiów: dr hab. Radosław Ignatowski