Wydział Filozoficzno-Historyczny

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Celem studiów jest w szczególności dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu…

Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie

Celem studiów jest w szczególności dostarczenie narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez…

Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą

W ramach proponowanych studiów podyplomowych uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć metodą dociekań filozoficznych. Metoda ta…

Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli

Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii etyki i filozofii, kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (logika, sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne,…

Nauczanie historii

Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – historii. Program studiów: I semestr: 1. Historia…

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie

Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – wiedzy o społeczeństwie. Program studiów: I semestr…

Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki

Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje…

Rzeczoznawstwo uzbrojenia

Studia mają na celu wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców.…