Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w…
Celem tych studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji…
Absolwentom uczelni wyższych proponujemy studia podyplomowe: Akademia Technologii Sieciowych, w ramach której mamy do zaoferowania cztery specjalności: 1. Programowanie sieciowe StartUp…
Program studiów obejmuje zagadnienia:   Trening interpersonalny Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych Ewaluacja szkoleń Projektowanie szkoleń Autoprezentacja w pracy trenera…
Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem ze  szczególnym uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i…
Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych w…
Studia podyplomowe z archiwistyki przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla,…
Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów…