Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UŁ i Wydział Zarządzania UŁ. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy w…
Celem tych studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji…
Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku administratora systemów operacyjnych Windows Server oraz administratora serwerów baz…
Absolwentom uczelni wyższych proponujemy studia podyplomowe: Akademia Technologii Sieciowych, w ramach której mamy do zaoferowania cztery specjalności: 1. Programowanie sieciowe StartUp…
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód…
Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów…
Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych w…
Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do egzaminu w programie CFA®  I stopnia poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej…
Celem studiów jest w szczególności dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu…
Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w…
Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego wpisane są na listę zalecanych przez Europejską Konfederację Instytutów Audytu Wewnętrznego…
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed…