Celem studiów jest w szczególności dostarczenie narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez…
Celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia są…
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania substancji i mieszanin chemicznych…
Celem studiów jest w szczególności aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji…
Edycja od semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020 nie zostanie uruchomiona. Szczegółowe informacje na temat tych studiów podyplomowych ukażą się…