Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu handlu w Internecie. ze szczególnym uwzględnieniem: wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian…
Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym,…
Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii etyki i filozofii, kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (logika, sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne,…