Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. W trakcie studiów…
Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kolejna rekrutacja na studia podyplomowe…
Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w…