Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom…
Celem studiów jest w szczególności podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy…
Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych…