Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – historii. Program studiów: I semestr: 1. Historia…
Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – wiedzy o społeczeństwie. Program studiów: I semestr…
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez…