Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony…
Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo. Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej…
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu planowania, organizacji i obsługi różnego typu imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych i…