Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Studia podyplomowe Zamówienia Publiczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ prowadzone są pod…
Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego w tym farmaceutów, właścicieli i pracowników aptek, pracowników firm farmaceutycznych –…
Studia przygotowują do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego za kierowanie instytucją kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno-kulturalnych np. o charakterze…
Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem…
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej na potrzeby zarządzania wszelkiego rodzaju placówkami oświatowymi. Ponadto studia rozwijają umiejętności posługiwania…
Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności…
Studia realizują postulat wykorzystania nauki dla praktyki gospodarczej będąc połączeniem specjalistycznej wiedzy naukowej z zakresu socjologii organizacji, socjologii interakcji, psychologii…
– Współczesne założenia i programy ZZL (HR Business Partner, Employer Branding, Work Life Balance Standard, Diversity Management, Corporate Wellness, Sabbatical,…
Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (w takich obszarach…
Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym, jak i regionalnym stanowi jedno z podstawowych wyzwań procesów społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie. Studia…