Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem tych studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy w zakresie nowoczesnych form zarządzania w organizacjach sektora publicznego, finansowych aspektów funkcjonowania administracji publicznej oraz nadzoru, kontroli i odpowiedzialności w administracji publicznej.

Szczegółowe informacje: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/administracja-i-zarzadzanie-dla-kadry-kierowniczej-administracji-publicznej-e-learning/administracja-i-zarzadzanie-dla-kadry-kierowniczej-administracji-publicznej-e-learning.html

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Czas trwania

2 semestry, 162 godziny dydaktyczne

Ilość miejsc

max. 70 osób

Koszty
uczestnictwa

3 200 zł

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel