Administracja sądowa i mediacje

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie obsługi beneficjentów wymiaru sprawiedliwości oraz niesądowego rozwiązywania sporów.
Absolwent studiów podyplomowych potrafi:
– interpretować przepisy dotyczące administracji sądowej,
– rozwiązywać problemy z zakresu administrowania w sądownictwie,
– łączyć wątki z zakresu funkcjonowania różnych działów administracji i mediacji,
– tworzyć własną wizję administrowania i mediatorstwa,
– wykazywać inicjatywę w zakresie opracowywania schematu sprawnego działania administracji w sądzie,
– podejmować świadome decyzje w administrowaniu i działalności mediacyjnej,
– ustala hierarchię interesów w służbie administracyjnej.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon: (48 44) 724-27-20; 724-97-20
Fax: (48 42)
Email: filiaul@uni.lodz.pl; bziobro@uni.lodz.pl
WWW: Dane w trakcie aktualizacji

Czas trwania

2 semestry

170 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

18

Koszty
uczestnictwa

3.500 zł

Osoba do kontaktu

mgr inż. Barbara Ziobro

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
– 1 zdjęcie o formacie legitymacyjnym.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki
pokój nr 2
tel. 44 724-27-20; 724-97-20


Kierownik studiów: dr hab. Justyna Jurewicz