Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych

Wydział Matematyki i Informatyki

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku administratora systemów operacyjnych Windows Server oraz administratora serwerów baz danych SQL Server.

Studia podyplomowe obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z instalacją, konfiguracją oraz strojeniem wymienionych systemów serwerowych.

Absolwent pozyska również wiedzę z zakresu projektowania i utrzymywania rozwiązań wysokiej dostępności, które są istotne z punktu widzenia zapewnienia ciągłej pracy aplikacji działających na utrzymywanych serwerach.

Program kształcenia

Opisy przedmiotów

Zasady rekrutacji

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Uniwersytet Łódzki

Wydział  Matematyki i Informatyki

90-238 Łódź, ul. S. Banacha 22,

pokój C 205,

tel. 42 635-59-61

e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 240 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

24 osoby

Koszty
uczestnictwa

3900 zł

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. podanie do kierownika studiów podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych
  3. kwestionariusz osobowy
  4. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  5. 1 zdjęcie legitymacyjne

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września br. (lub do wyczerpania miejsc).

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział  Matematyki i Informatyki

90-238 Łódź, ul. S. Banacha 22, pokój C 205, tel. 42 635-59-61

 


Kierownik studiów: dr Michał Bleja