Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych

Wydział Matematyki i Informatyki

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku administratora systemów operacyjnych Windows Server oraz administratora serwerów baz danych SQL Server.

Studia podyplomowe obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z instalacją, konfiguracją oraz strojeniem wymienionych systemów serwerowych.

Absolwent pozyska również wiedzę z zakresu projektowania i utrzymywania rozwiązań wysokiej dostępności, które są istotne z punktu widzenia zapewnienia ciągłej pracy aplikacji działających na utrzymywanych serwerach.

Program kształcenia

Opisy przedmiotów

Zasady rekrutacji

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Uniwersytet Łódzki

Wydział  Matematyki i Informatyki

90-238 Łódź, ul. S. Banacha 22,

pokój C 205,

tel. 42 635-59-61

e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 240 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

24 osoby

Koszty
uczestnictwa

3900 zł

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. podanie do kierownika studiów podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych
  3. kwestionariusz osobowy
  4. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września br. (lub do wyczerpania miejsc).

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział  Matematyki i Informatyki

90-238 Łódź, ul. S. Banacha 22, pokój C 205, tel. 42 635-59-61

 


Kierownik studiów: dr Michał Bleja