Agrobiznes

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat najważniejszych cech i prawidłowości rozwoju agrobiznesu
w skali krajowej i międzynarodowej. Główną uwagę zwrócono na tendencje w agrobiznesie zachodnioeuropejskim, ze względu na przodującą rolę UE w agrobiznesie światowym i pozostającą w związku z tym możliwość wykorzystania tych doświadczeń w projektowaniu rozwoju agrobiznesu w Polsce. Studia umożliwiają jednocześnie nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej ukierunkowanej na działalność w sektorze rolno-spożywczym, co pozytywnie wyróżnia absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

Program studiów:

I ZARZĄDZANIE
1. Podstawy zarządzania
2. Podstawy marketingu
3. Zachowania organizacyjne
4. Podstawy przedsiębiorczości
5. Podstawy rachunkowości w przedsiębiorstwie
6. Biznes plan
7. Przedsiębiorstwo a banki
8. Rachunkowość podatkowa
9. Prawo rolne

II UWARUNKOWANIA AGROBIZNESU
10. Rozwój obszarów wiejskich
11. Konkurencyjność na rynkach rolnych, a zrównoważony rozwój
12. Rozwój rynków rolnictwa ekologicznego
13. Korporacje międzynarodowe w sektorze rolno-spożywczym
14. Ekotoksykologia w służbie rozwoju rolnictwa zrównoważonego
15. Biomasa jako źródło energii odnawialnej
16. Ubezpieczenia od ryzyka pogodowego w sektorze rolnym
17. Marketing na rynkach rolnych
18. Agroturystyka
19. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej – kierunki, zasady, instrumenty
20. Finansowanie polityki rolnej w Unii Europejskiej – pozyskiwanie funduszy strukturalnych
21. Wykorzystywanie geograficznych systemów informatycznych (GIS) do inwentaryzacji biomasy.

III SEMINARIUM

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Telefon: (48 44) 724 97 20
Fax: (48 42)
E-mail: filiaul@uni.lodz.pl; bziobro@uni.lodz.pl
WWW: Dane w trakcie aktualizacji

Czas trwania

2 semestry

200 godzin dydaktycznych

Koszty
uczestnictwa

3600 zł, możliwa odpłatność w ratach

Osoba do kontaktu

mgr inż. Barbara Ziobro

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie,
– kwestionariusz osobowy,
– odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
– dowód opłaty za studia.

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa do 30 września br.
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Konstytucji 3-go Maja 65/67
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.30
sobota w godz. 9.00-13.00

tel. 44 724 97 20
e-mail: filiaul@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Justyna Jurewicz