Akademia Technologii Sieciowych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Tematyka

Absolwentom uczelni wyższych proponujemy studia podyplomowe: Akademia Technologii Sieciowych, w ramach której mamy do zaoferowania cztery specjalności:

1. Programowanie sieciowe StartUp – http://startup.uni.lodz.pl
Dzięki tym studiom możesz otrzymać wsparcie inwestycyjne na realizację konkretnego projektu w wysokości do 200 tys. Euro, w którym Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – będzie inwestorem działając jako fundusz typu venture capital. Celem tej specjalności jest uzyskanie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych z wykorzystaniem najnowszych technologii i trendów. Uczestnicy uzyskają wiedzę, jak pracować nad projektem informatycznym, jako przedsięwzięciem biznesowym tzw. StartUp. Ponadto będziecie mieli możliwość nauczyć się: kierowania projektem informatycznym, HTML 4 i 5 – CSS + JS, JQuery, Java, PHP MySQL/Postgres – Zend + AJAX, aplikacje mobilne dla Android OS, Photoshop, Aplikacje dla Facebook.

2. Cisco CCNP – http://cisco.uni.lodz.pl
Celem specjalności jest uzyskanie umiejętności planowania, wdrażania, weryfikacji oraz rozwiązywania problemów w lokalnych i rozległych sieciach korporacyjnych. Specjalizacja stawia na umiejętności z zakresu: implementacja zaawansowanego routingu w sieciach IP (ROUTE) – m.in. EIGRP, OSPF, BGP; projektowanie i implementacja sieci kampusowych (SWITCH)1, projektowania i implementacja sieci kampusowych (SWITCH)2, diagnostyka problemów i utrzymanie sieci korporacyjnych (TSHOOT). Słuchacze po pozytywnym ukończeniu specjalizacji uzyskują certyfikaty Cisco. Jeżeli zdadzą egzaminy końcowe uzyskując powyżej 75% punktów otrzymują dodatkowo voucher na egzamin w zewnętrznym ośrodku certyfikującym.

3. Cisco CCNA Security PLUS – http://cisco.uni.lodz.pl
W ramach tej specjalności uzyskasz umiejętności i wiedzę z zakresu implementacji podstaw bezpieczeństwa sieci komputerowych – CCNA Security, a ponadto zaawansowanych elementów bezpieczeństwa sieci komputerowych. Słuchacze po pozytywnym ukończeniu specjalizacji uzyskują certyfikat Cisco.

4. Cisco CCNA Exploration –http://cisco.uni.lodz.pl
Dzięki tym studiom poznasz od strony praktycznej projektowanie lokalnych sieci komputerowych, protokoły i koncepcje routingu, przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych oraz zarządzanie sieciami rozległymi.

5. Akademia Cisco – http://cisco.uni.lodz.pl
W ramach Akademii Cisco przy Uniwersytecie Łódzkim prowadzone są kursy i szkolenia Cisco: CCNA Exploration, CCNA Security, CCNP.

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia ( inżynierskich lub licencjackich oraz magisterskich). Dla specjalności CCNA Security PLUS i CNNP dodatkowo należy wykazać się umiejętnościami z zakresu podstawowego materiału Cisco CCNA.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Telefon: (+48) 731 929 212 lub  (+48) 42 635 55 53
Fax: (48 42) 635-57-42
E-mail: cisco@uni.lodz.plpiotr.milczarski@uni.lodz.pl
WWW: cisco.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

54

Koszty
uczestnictwa

W zależności od wybranej specjalności: CNNP 5 000 zł, CCNA Exploration 3 000 zł, CCNA Security 3 000 zł, StartUp 3 200 zł.

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– podanie do kierownika studiów podyplomowych z prośbą o przyjęcie,
– kwestionariusz osobowy.


Kierownik studiów: dr Piotr Milczarski