Akademia trenera biznesu – rozwój umiejętności profesjonalnych

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera.
Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych.

Koordynator studiów:
Barbara Zagórska
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
pokój 337
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
tel. 791-171-234

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych.
Studia adresowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywanie profesji trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: 791 171 234

E-mail:    akademiatrenera@uni.lodz.pl

WWW: zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/AkademiaTreneraBiznesurozw%C3%B3jumiej%C4%99tno%C5%9Bcipro/tabid/2538/language/pl-PL/Default.aspx

Czas trwania

2 semestry

194 godziny

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

5900 zł

Osoba do kontaktu

mgr Barbara Zagórska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– wypełniony kwestionariusz osobowy,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Rekrutacja trwa do 30 września  2020 r.

Wydział Zarządzania UŁ
Katedra Zarządzania
ul. J. Matejki 22/26
90-237 Łódź
e-mail: akademiatrenera@uni.lodz.pl
Sekretariat Katedry Zarządzania
Pn – pt w godz. 9.00 – 15.00
pokój 337
Inne terminy składania dokumentów podane na stronie:
http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/Studiapodyplomowe/AkademiaTreneraBiznesurozw%C3%B3jumiej%C4%99tno%C5%9Bcipro/tabid/2538/language/pl-PL/Default.aspx


Kierownik studiów: dr Małgorzata Kołodziejczak