Akademia zarządzania

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie w teorię zarządzania w organizacjach, wyznaczania strategii firmy, misji i wizji, procesów biznesowych, technik rozwiązywania problemów, komunikacji organizacyjnej, budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych;
  • poznanie możliwości wprowadzania tej wiedzy do codziennej praktyki zawodowej poprzez przygotowywanie projektów oraz rozwiązanie casów;
  • naukę właściwego i efektywnego zarządzania personelem, ich motywowania, organizowania pracy, kontroli efektów;
  • rozwój kompetencji w zakresie kierowania sobą.

 

Dodatkowe informacje: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy

 

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sekretariat studiów podyplomowych p. 114” w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

 

Dane teleadresowe

Czas trwania

2 semestry, 168 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

32

Koszty
uczestnictwa

5300 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Maciej Malarski