Akademia zarządzania

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie w teorię zarządzania w organizacjach, wyznaczania strategii firmy, misji i wizji, procesów biznesowych, technik rozwiązywania problemów, komunikacji organizacyjnej, budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych;
  • poznanie możliwości wprowadzania tej wiedzy do codziennej praktyki zawodowej poprzez przygotowywanie projektów oraz rozwiązanie casów;
  • naukę właściwego i efektywnego zarządzania personelem, ich motywowania, organizowania pracy, kontroli efektów;
  • rozwój kompetencji w zakresie kierowania sobą.

 

Dodatkowe informacje: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, pokój nr 114

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

Dane teleadresowe

Czas trwania

2 semestry, 168 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

32

Koszty
uczestnictwa

5300 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Maciej Malarski