Analityka finansowa w przedsiębiorstwie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy finansowej i powiązanych z nią zagadnień.
Uzyskanie tych efektów kształcenia jest niezbędnym elementem nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa zarówno w obszarze diagnostycznym jak i tworzenie programów rozwoju biznesu.
W programie studiów podyplomowych ujęto przedmioty dotyczące:
– uwarunkowań konkurencyjnych przedsiębiorstw
– makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstw
– finansów przedsiębiorstw
– rachunkowości i analizy finansowej
– rynku finansowego i rodzajów ryzyka
– audytu

Cechą specyficzną programu studiów podyplomowych jest rozpatrywanie zagadnień szczegółowych związanych z zarządzaniem finansowym z makroekonomicznym otoczeniem przedsiębiorstw oraz wyeksponowanie praktycznych metod i narzędzi analityki finansowej dającej podstawy budowania przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego albo drugiego stopnia dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 39, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-51-89

Email:    kfib@uni.lodz.pl

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Czas trwania

2 semestry

232 godziny dydaktyczne

Ilość miejsc

25 osób

Koszty
uczestnictwa

5700 zł

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
– odpis ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– dowód wpłaty opłaty za studia na wskazane konto z informacja o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)
– 2 zdjęcia (format 3,5 x 4,5 cm)

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Termin składania dokumentów do 30 września br.

Instytut Finansów
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90-214 Łódź
pokój T 314
tel. 42 635-51-89
e-mail: kfib@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk