Analiza Danych i Data Mining

Wydział Matematyki i Informatyki

Tematyka

Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz
narzędzi statystycznych w pracy zawodowej związanej z przetwarzaniem i analizą danych.
Istotą tych studiów jest nabywanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących metod współczesnej analizy i eksploracji danych – metod opracowywania i wnioskowania na ich podstawie.

Absolwent będzie również posiadał umiejętność wizualizacji wyników analiz oraz prezentacji ich przed szerokim gremium. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów współczesnej analizy i eksploracji danych o charakterze teoretycznym i praktycznym. Umiejętności te są
niezbędne dla każdego specjalisty z zakresu analizy i eksploracji danych w szybko zmieniającym się rynku technologii informacyjnych.

Program studiów:
– Analiza statystyczna danych
– Data mining (Eksploracja danych)
– Metody statystyczne
– Bazy danych i język SQL
– Analiza portfelowa
– Audytorskie metody analizy danych
– Analiza techniczna i fundamentalna
– Metody statystyczne w badaniach społecznych i gospodarczych
– Arkusze kalkulacyjne i VBA

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
http://analizadanych.math.uni.lodz.pl

Kandydaci

Absolwenci studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Banacha 22, 90-238 Łódź
Telefon: (48 42) 635-59-07
Fax: (48 42) 635-42-66
e-mail: analizadanych@wmii.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

231 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

22

Koszty
uczestnictwa

3.900 zł

Osoba do kontaktu

mgr Joanna Chmielewska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– podanie do kierownika studiów podyplomowych; Analiza Danych i Data Mining z prośbą o przyjęcie
– kwestionariusz osobowy (do wypełnienia na miejscu)

W związku z sytuacją epidemiczną, rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 prowadzona będzie drogą mailową. Oryginały dokumentów okażą Państwo w późniejszym czasie. Proszę przesyłać dokumenty na podany poniżej adres mailowy. Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca 2020 r. W zależności od sytuacji epidemicznej i Zarządzeń Rektora UŁ, zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone mogą być w formie stacjonarnej, e-learningu lub mieszanej.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
pokój B 201 (p. mgr Joanna Chmielewska) lub pokój A 214
tel. 42 635-59-07
fax 42 635-42-66
e-mail: analizadanych@wmii.uni.lodz.pl

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września br. (lub do wyczerpania miejsc)


Kierownik studiów: dr Sebastian Sakowski