Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia podyplomowe z archiwistyki przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla, instytucje kultury, firmy prywatne),

Dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia aż do przekazania do archiwum zakładowego. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych, tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze. Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne w instytucjach wytwarzających dokumentację.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne odbywane przez słuchaczy studiów w wymiarze 60 godzin w wybranych przez siebie instytucjach wytwarzających dokumentację.

Program studiów obejmuje:  

 • Wprowadzenie do archiwistyki – 10 g.
 • Historia ustroju i administracji ziem polskich w XX wieku- 20 g.
 • Dzieje systemów kancelaryjnych w XX wieku – 20 g.
 • Dokumentacja współczesna – 20 g.
 • Podstawy prawne działalności archiwów – 20 g.
 • Teoria i metodyka archiwalna – 40 g.
 • Podstawy działalności instytucji publicznych – 15 g.
 • Archiwum zakładowe – 20 g.
 • Technika komputerowa w kancelarii i archiwum zakładowym – 40 g.
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – 15 g.
 • Seminarium – 15 godz.
 • Praktyki – 60 g.

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych magisterskich.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych pracą w archiwach i w instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja w formie archiwum zakładowego.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

 

Dodatkowe informacje:  http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe/archiwistyka

Dane teleadresowe

Sekretariat Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kamińskiego 27 A, 90-219 Łódź, pok. 303

tel. 42 635-61-84

e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

235 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Ilość miejsc

10

Koszty
uczestnictwa

3000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Wojda-Marciniak

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia podyplomowe – pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych –  pobierz.

 

Szczegółowe informacje rekrutacyjne dostępne pod linkiem:

Archiwistyk


Kierownik studiów: dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ