Audyt wewnętrzny, rachunkowość i kontrola zarządcza

Wydział Zarządzania

Tematyka

Głównym celem studiów podyplomowych jest budowa bazy wiedzy i kluczowych umiejętności nowoczesnego audytora i menedżera kontroli zarządczej/wewnętrznej,
niezbędnych zarówno w jednostkach zorientowanych na zysk (sektor prywatny i sektor publiczny), jak i w jednostkach zorientowanych na korzyści pozaekonomiczne (głównie sektor finansów publicznych).

Szersze ujęcie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz zarządzania finansami ma przygotować do współdziałania w ramach funkcji rewizji finansowej i do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów obiektywnej oceny i rzetelnej prognozy.

Dodatkowe informacje: http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich cechujący się skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią, wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-62-57

Fax:  (48 42) 635-53-10

E-mail:    krpodyplomowe@uni.lodz.pl

http://www.rachunkowosc.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

280 godzin

Ilość miejsc

28

Koszty
uczestnictwa

5.750 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– wypełniony formularz zgłoszeniowy
– 1 zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów podyplomowych

Rekrutacja trwa do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Zarządzania UŁ
Katedra Rachunkowości
Sekretariat studiów podyplomowych

ul. Matejki 22/26, p. 142
90-237 Łódź
tel. (42) 635-62-57
e-mail: krpodyplomowe@uni.lodz.pl
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15.00


Kierownik studiów: dr hab. Wojciech Nowak