Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami
stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

Dodatkowe informacje: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Zasadyrekrutacji20162017/Studiapodyplomowe/StudiaPodyplomowerealizowanezPIKW/AudytWewn%C4%99trznywAdministracjiiGospodarce/tabid/2622/language/pl-PL/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia, którzy cechują się skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią, wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną. Studia są adresowane przede wszystkim do audytorów wewnętrznych pragnących rozwiną swą wiedzę i umiejętności, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych, osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego, osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

pok. 114

tel. 42 635-62-57, 42 635-50-51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 15.00

Czas trwania

2 semestry

208 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4700 zł (+ opłata za świadectwo 30 zł )

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kserokopia dowodu osobistego
– kwestionariusz osobowy
– 1 fotografia /rozmiar legitymacyjny/

Rekrutacja trwa do 30 września br.

 


Kierownik studiów: dr Jacek Gad