Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami
stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym.

Dodatkowe informacje: http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia, którzy cechują się skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią, wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną. Studia są adresowane przede wszystkim do audytorów wewnętrznych pragnących rozwiną swą wiedzę i umiejętności, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych, osób przygotowujących się do egzaminów na certyfikat audytora wewnętrznego, osób wiążących swą karierę zawodową z audytem wewnętrznym i kontrolą zarządczą.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-62-57

E-mail:    mjasinska@wz.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

208 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4.700 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kserokopia dowodu osobistego
– kwestionariusz osobowy
– 1 fotografia /rozmiar legitymacyjny/

Rekrutacja trwa do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
pok. 142
tel. 42 635-62-57
e-mail: mjasinska@wz.uni.lodz.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00


Kierownik studiów: prof. nazw. dr hab. Wojciech Nowak