Biologia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka

Studia podyplomowe przeznaczone dla nauczycieli biologii, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę z zakresu biologii oraz dla
nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu.
Kandydaci przyjmowani są na podstawie następujących dokumentów:
– podania o przyjęciu na studia podyplomowe;
– kwestionariusza osobowego kandydata;
– odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– jednej fotografii o wymiarach legitymacyjnych;

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w wymiarze 440 godzin, w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej oraz 52 godziny seminarium.

Program studiów:
– Anatomia i fizjologia człowieka
– Biologia komórki
– Biotechnologia
– Biologia ewolucyjna
– Dydaktyka biologii
– Edukacja prozdrowotna
– Ekologia ogólna
– Fizjologia roślin
– Genetyka ogólna
– Ochrona przyrody i środowiska
– Podstawy zoologii – bezkręgowce
– Podstawy zoologii – kręgowce
– Różnorodność biologiczna – organowce
– Różnorodność biologiczna – podstawy algologii, mikologii
– Seminarium
– Praktyka pedagogiczna
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i jej obrona przed komisją egzaminacyjną.
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kandydaci

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe są ukończone studia wyższe na kierunku biologia lub pokrewnym np. ochrona środowiska oraz studia mające w procesie kształcenia przedmiot biologię, np. pedagogika, psychologia, kierunki rolnicze, wychowanie fizyczne, kierunki medyczne.

Dane teleadresowe

Adres:     Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon:     (48) 42 635 44 90, 42 635 44 12
Fax:     (48 42)
Email:     ipazia@biol.uni.lodz.pl rokowska@biol.uni.lodz.pl
http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

440 godzin

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

2 400 zł za semestr

Osoba do kontaktu

Irena Pazia

Inne informacje

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– podanie
– 1 zdjęcie legitymacyjne
– zobowiązanie do opłaty

Rekrutacja trwa do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
Katedra Algologii i Mikologii
ul. Banacha 12/16
pokój nr 11 (parter)


Kierownik studiów: dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek