Biologia

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka

Edycja od semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020 nie zostanie uruchomiona.

Szczegółowe informacje na temat tych studiów podyplomowych ukażą się po opublikowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli.

 

 

Kandydaci

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres:     Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Telefon:     (48) 42 635 44 90, 42 635 44 12

e-mail:    joanna.zelazna@biol.uni.lodz.pl
http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

Inne informacje

 Kierownik studiów: dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ