CBRN security manager

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka

Wszelkie informacje na temat tych studiów podyplomowych znajdują się na stronie:  http://secbrnure.uni.lodz.pl/

Kandydaci

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Inne informacje

Karolina Tomczyk
International Relations Office, University of Lodz
mail: karolina.tomczyk@uni.lodz.pl
Phone +48 42 635 47 52

Michal Bijak, PhD
Department of General Biochemistry, University of Lodz
mail:michal.bijak@biol.uni.lodz.pl
Phone +48 42 635 43 36


Kierownik studiów: dr Michał Bijak