CBRN security manager

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka

Celem studiów jest przygotowanie grupy wysoko wyspecjalizowanych  „menedżerów bezpieczeństwa CBRN”, których kwalifikacje mogą być wykorzystane w różnych sytuacjach kryzysowych związanych z ryzykiem ataków terrorystycznych przy użyciu czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych.

 

Szczegółowe informacje:  http://www.secbrnure.uni.lodz.pl

Kandydaci

Studia adresowane są do osób zajmujących się działalnością na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z zagrożeniami CBRN, głównie funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz innych instytucji państwowych związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń.

Absolwenci studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych.

Dane teleadresowe

Szczegółowe informacje:  http://www.secbrnure.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

30 osób

Koszty
uczestnictwa

Studia finansowane przez Komisję Europejską w ramach projektu "Support for European Union action in the field of CBRN security managers education"

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • CV kandydata;
  • kwestionariusz osobowy kandydata;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • 1 fotografia w rozmiarze legitymacyjnym.

Rekrutacja jest prowadzona poprzez stronę projektu: http://www.secbrnure.uni.lodz.pl/?page_id=52

 

Termin składania zgłoszeń upływa 15.09.2017 r.


Kierownik studiów: dr Michał Bijak