Certyfikowany kierownik projektów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje i umiejętności pozwalające im na efektywne wypełnianie ról w procesie realizacji projektów, w tym pełnienie roli kierownika projektu.
Studia podyplomowe są realizowane przy współpracy z firmami: Altcom Akademia S.A. i EBN Polska sp. z o.o.

Studia obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych: ekonomia, psychologia, zarządzanie. Studia oparte są o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej.
Dodatkowym atutem jest możliwość przystąpienia do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat PRINCE® Fundation (egzamin finansowany w ramach opłaty za studia).

Studia podyplomowe pozwalają także przygotować się merytorycznie do egzaminów na certyfikaty: Agile PM® Fundation oraz M_o_R® Fundation (egzaminy nie są uwzględnione w ramach opłaty za studia).

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku posiadający podstawową wiedzę ekonomiczną oraz z zakresu zarządzania.

 

Dodatkowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-53-63

e-mail:    kei@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

180 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

27

Koszty
uczestnictwa

6 800 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agata Wieczorek

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 3 fotografie (format 3,5×4,5 cm)
– opłata za studia

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Ze względu na charakter studiów nie przewiduje się egzaminów wstępnych ani rozmów kwalifikacyjnych.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Instytut Ekonomii
Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź
pokój nr A 421
tel. 42 635-53-63
e-mail: kei@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: mgr Agata Wieczorek