Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie

Wydział Chemii

Tematyka

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii analitycznej pozwalających na rozwiązywanie problemów z dziedziny technik separacyjnych, przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technik separacyjnych stosowanych w laboratoriach analitycznych i badawczych, przedstawienie pojęć z zakresu chemometrii i jej miejsca w naukach chemicznych, przedstawienie systemów zarządzania jakością w laboratoriach analitycznych.

 

Szczegółowe informacje:
http://www.chemia.uni.lodz.pl/chromatografia/

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz pokrewnych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Tamka 12, 91-403 Łódź
Telefon: (48 42) 635-58-44, 635-58-43
Fax: (48 42) 635-58-32
E-mail: grazyna.chwatko@chemia.uni.lodz.pl
http://www.chemia.uni.lodz.pl/chromatografia/

Czas trwania

2 semestry

157 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

12

Koszty
uczestnictwa

5.800 zł

Osoba do kontaktu

dr. hab. Grazyna Chwatko, prof. nadzw. UŁ

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– dyplom ukończenia studiów wyższych
– kserokopia dowodu osobistego
– formularz zgłoszeniowy

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa od 24 sierpnia do 25 września 2020 r. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:
Katedra Chemii Środowiska,  Wydział Chemii UŁ
ul. Pomorska 163
90-236 Łódź
z dopiskiem „Studia podyplomowe chromatografia”


Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Chwatko, prof. nadzw. UŁ