Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie

Wydział Chemii

Tematyka

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii analitycznej pozwalających na rozwiązywanie problemów z dziedziny technik separacyjnych,
przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technik separacyjnych stosowanych w laboratoriach analitycznych i badawczych, przedstawienie pojęć z zakresu chemometrii i jej miejsca w naukach chemicznych, przedstawienie systemów zarządzania jakością w laboratoriach analitycznych.

 

Szczegółowe informacje:
http://chromatografia.edu.pl

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych oraz pokrewnych.

Dane teleadresowe

Adres: Tamka 12, 91-403 Łódź
Telefon: (48 42) 635-58-44
Fax: (48 42)
Email: gchwatko@uni.lodz.pl
http://www.chromatografia.edu.pl

Czas trwania

2 semestry

159 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

12

Koszty
uczestnictwa

4.800 zł

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– dyplom ukończenia studiów wyższych
– kserokopia dowodu osobistego
– formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja trwa do 25 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres:
Dziekanat Wydziału Chemii UŁ
ul. Tamka 12
91-403 Łódź
z dopiskiem „Studia podyplomowe chromatografia”


Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Chwatko