Coaching i mentoring organizacyjny

Coaching i mentoring organizacyjny

Tematyka

Studia rozwijają zarówno indywidualne kompetencje słuchaczy niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne
pozwalające na wdrażanie i koordynowanie programów rozwojowych w organizacjach biznesowych.
Słuchacze zostają gruntownie przygotowani do wspierania rozwoju kadr biznesu, szczegółowo poznają specyfikę coachingu i mentoringu, zakres ich stosowania i możliwości, przechodzą warsztat projektowania narzędzi, prowadzenia sesji, wdrażania projektów rozwojowych.

Integralną częścią programu są dwa moduły oparte o metodykę KingmakersTM zaprojektowaną na potrzeby biznesu. Kingmakers Coaching FundamentalsTM to moduł akredytowany w International Coach Federation (ICF) natomiast Kingmakers Mentoring FundamentalsTM opiera się na standardach edukacyjnych European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Associacion (IAM).

Kandydaci

Absolwenci wszystkich kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia, zainteresowani praktyką coachingu i mentoringu organizacyjnego, biznesowego.
Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze niezależnych specjalistów, coachów, mentorów i konsultantów jak i pracujący już specjaliści HR, dyrektorzy, managerowie i pracownicy działów kadr, działów szkoleń i rozwoju, koordynatorzy projektów, kierownicy i koordynatorzy zespołów, trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy i konsultanci chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

Dodatkowe informacjehttp://www.coach-mentor.edu.pl

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

telefon: 42 635-52-63, 501-028-692

e-mail:    studia@coach-mentor.edu.pl

http://www.coach-mentor.edu.pl

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Czas trwania

2 semestry

240 godzin

Ilość miejsc

21

Koszty
uczestnictwa

6500 zł

Osoba do kontaktu

dr Łukasz Marciniak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Dokumenty należy składać w terminie do 30 września br.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r nr 41/43
90-214 Łódź

Dokumenty można przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Studia podyplomowe CiM”
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów podyplomowych – pokój A 230 – w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 10.00- 13.00,
lub pozostawiając w sekretariacie Instytutu Socjologii – pokój A 128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem „Studia podyplomowe CiM”

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem:
42 635-52-63, 501-028-692


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki