Coaching zrównoważonego stylu życia

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Celem studiów jest wykształcenie kadry coachów personalnych. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych założeń coachingu personalnego,
umiejętności prowadzenia negocjacji i rozmów, umiejętności panowania nad emocjami i radzenia sobie ze stresem, wiedzy na temat zdrowego żywienia i wyrabiania prawidłowych nawyków dietetycznych oraz podstawowej wiedzy na temat aktywności fizycznej, zagrożeń psychosomatycznych i podstawowych schorzeń związanych z narządami ruchu, które znacznie pogarszają jakość naszego życia.

PROGRAM STUDIÓW
SEMESTR I
– Filozofia zrównoważonego stylu życia
– Dialog i negocjacje
– Psychologia emocji i coachingu
– Kształcenie ruchowe
– Wprowadzenie do coachingu zrównoważonego stylu życia
– Determinanty zdrowia i metody interwencji prozdrowotnych

II SEMESTR
– Aktywność fizyczna
– Zespoły psychosomatyczne
– Strategie utrzymania sprawności układu ruchu
– Praktyka coachingu zrównoważonego stylu życia
– Rozwój kompetencji osobistych coacha

III SEMESTR
– Odnowa biologiczna
– Narzędzia pracy coacha
– Zmiana w procesie coachingu – prewencja pierwotna i wtórna
– Rozwój zawodowy coacha
– Rozwijanie kompetencji – superwizje
– Trening zadaniowy

Ukończenie studiów podyplomowych Coaching zrównoważonego stylu życia daje uprawnienia do wykonywania nowego zawodu.
zapotrzebowanie w tym obszarze jest ogromne i z kompetencji coachów chętnie korzystają wszelkie instytucje dbające o kondycję fizyczną i psychiczną swoich pracowników, co przekłada się na uzyskiwanie lepszych efektów w pracy, a także indywidualni klienci dbający o swój dobrostan. Jest to unikalny program studiów gwarantujący wykształcenie i możliwości rozwoju kompetencji w tak szerokim zakresie.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Adres: Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź
Telefon: (48 42) 635 61 09
Fax: (48 42)
Email: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl
WWW: Dane w trakcie aktualizacji

Czas trwania

3 semestry

384 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty-niedziele) nie częściej niż co dwa tygodnie, w godzinach 9.00 - 17.00, 8 zjazdów w semestrze

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

9100 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Bartczak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie o przyjęcie do Dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego
– kwestionariusz osobowy
– odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
– 2 fotografie o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia nie będzie prowadzona.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Biuro Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź
pokój nr 08
tel. 635-61-09


Kierownik studiów: dr hab. Elżbieta Jung