Corporate wellness i holistyczne przywództwo

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia do przywództwa w organizacji oraz wyposażenie słuchaczy w pogłębioną wiedzę
z zakresu tematyki work life balance, metod redukcji stresu, zarządzania emocjami, rozwoju osobistego, doskonalenia, samodoskonalenia, ergonomii.

Program studiów:

Semestr I
1. Work life balance
2. Redukcja stresu metodą mindfullness
3. Coaching

Semestr II
1. Techniki kreatywne
2. Doskonalenie metodami minimalizmu i kaizen
3. Fizjologia sukcesu
4. Ergonomia biura
5. Holistyczne przywództwo
6. Zarządzanie emocjami w biznesie

Kadra wykładowców obejmuje pracowników Wydziału Zarządzania, pracowników firmy Instytut Joanny Delbar oraz praktyków spoza Uczelni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych gotowi do zdobywania i pogłębiania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, a także kształtowania nowych postaw społecznych.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635-51-67, 791-171-234

E-mail:  mkolodziejczak@uni.lodz.pl barbara.zagorska@uni.lodz.pl

WWW: zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Czas trwania

2 semestry

244 godziny dydaktyczne

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

6900 zł

Osoba do kontaktu

Barbara Zagórska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– formularz zgłoszeniowy
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– 1 fotografia /rozmiar legitymacyjny/


Kierownik studiów: dr Małgorzata Kołodziejczak