Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów

Wydział Chemii

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w diagnostyce edukacyjnej.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze:

 • poszerzają i pogłębiają wiedzę o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,
 • rozwijają złożoną kompetencję diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
 • przygotowują się do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
 • rozwijają złożone umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych  i egzaminów zewnętrznych,
 • rozwijają umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

Dodatkowe informacje: http://www.chemia.uni.lodz.pl/diagnostyka/

Kandydaci

Wymagania wstępne dla kandydatów na studia podyplomowe:

 • absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku,
 • praktyka i doświadczenie zawodowe związane z edukacją,
 • zainteresowanie diagnostyką edukacyjną,
 • podstawowa wiedza z zakresu edukacji,
 • podstawowa wiedza w zakresie statystyki.

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu  ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu),
 2.  kwestionariusz osobowy,
 3. zawodowe cv,
 4. list motywacyjny wraz z oczekiwaniami wobec studiów podyplomowych.

Czas i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja trwa do 25 września br.

Dokumenty można składać osobiście lub  listownie do kierownika studiów podyplomowych:

prof. nadzw. dr hab. Robert Zakrzewski

Katedra Chemii Środowiska UŁ

ul. Pomorska 163/165, 90-236 Łódź z dopiskiem „Studia podyplomowe diagnostyka”

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Uniwersytet Łódzki

Wydział Chemii

Katedra Chemii Środowiska

ul. Pomorska 163/165, 90-236 Łódź

tel. 42 635-57-90

e-mail: robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 213 godzin

Koszty
uczestnictwa

5200 zł

Osoba do kontaktu

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Robert Zakrzewski, prof. nadzw. UŁ