E-commerce

Wydział Zarządzania

Tematyka

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu handlu w Internecie. ze szczególnym uwzględnieniem: wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian w niej zachodzących, tworzenia modeli i opracowywania strategii e-commerce, zachowań konsumentów on-line.

Uczestnicy studiów podyplomowych posiądą wiedzę w zakresie planowania strategicznego na potrzeby e-commerce, zarządzania projektami i procesami sprzedażowymi, logistycznymi i marketingowymi oraz projektowania i rozwoju serwisów internetowych.

Szczegółowe informacje: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku.

 

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 20 września 2018 r.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Wydział Zarządzania,

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

e-mail: katmarkt@uni.lodz.pl

tel. 42 635-52-05

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

50 osób

Koszty
uczestnictwa

4500 zł, możliwość wnoszenia opłaty w czterech ratach

Osoba do kontaktu

mgr Aleksandra Twardowska

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli odpłatność za studia będzie pokrywał zakład pracy

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź,

sekretariat Katedry Marketingu, pok. 236, II piętro

tel. 42 635-52 -05;   e-mail: km.wz@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr Anna Łaszkiewicz