Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Wydział Filologiczny

Tematyka

Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym,
w redakcjach czasopism , szczególnie kulturalno-literackich, gazet i agencji reklamowych, a także wszechstronne przygotowanie słuchaczy (także absolwentów specjalności nauczycielskich i czynnych nauczycieli) w zakresie pracy z użyciem komputera.

PROGRAM STUDIÓW
– Techniczne opracowanie tekstu
– Komputerowy skład tekstu
– Typografia
– Podstawy edytorstwa
– Praca redaktora wydawniczego – korekta i adiustacja
– Praca redaktora wydawniczego – redakcja techniczna
– Język tekstu w edycji
– Krytyka tekstów do XVIII w.
– Krytyka tekstów XIX i XX w.
– Praktyka wydawnicza
– Redagowanie publikacji edukacyjnych
– Redagowanie tekstów użytkowych – reklama, prasa, Internet
– Zarządzanie działalnością wydawniczą z elementami prawa autorskiego

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Wydział Filologiczny UŁ

ul.Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 664-52-61
Fax: (48 42)
E-mail: iwonanie@uni.lodz.pl
http://www.filolog.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

266 godzin w tym 56 godz. wykładów i 210 godz. warsztatów

Ilość miejsc

21

Koszty
uczestnictwa

3.800,- zł za rok; możliwość wpłat w dwóch ratach semestralnych

Osoba do kontaktu

mgr Iwona Niedźwiecka

Inne informacje

Zajęcia odbywać się będą średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w sali komputerowej Pracowni Edytorstwa w nowym gmachu Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173.

Zasady rekrutacji: złożenie kompletu dokumentów: podania,  kwestionariusza osobowego, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Rekrutacja trwa do 30 września br.
– Wydział Filologiczny ul. Pomorska 171/173, poziom III, pokój nr 3.39 w godzinach 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Dalsze informacje oraz kwestionariusz osobowy dostępne na stronie:

studia podyplomowe

 

 

 


Kierownik studiów: dr Anna Petlak