Employer Branding

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy. A w szczególności dla osób, które:

  • zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru;
  • kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić;
  • pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.

Szczegółowe informacje:   http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Osoba do kontaktów ze słuchaczami:

mgr Anna Krasnova

Wydział Zarządzania UŁ

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

pokój 341, III piętro

tel. 42 635-62-93

e-mail: akrasnova@wz.uni.lodz.pl

 

Rekrutacja trwa od 2 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • jedno zdjęcie,
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 

Czas trwania

dwa semestry

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

4500 zł

Inne informacje

Studia trwają dwa semestry – od połowy marca 2017 r. do końca stycznia 2018 r. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.45 – 21.00 i w soboty w godzinach 9.00 – 15.45.

Rekrutacja trwa od 2 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.


Kierownik studiów: dr Małgorzata Striker