Employer Branding

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy. A w szczególności dla osób, które:

  • zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru;
  • kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić;
  • pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.

 

 

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 25 września br.

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • jedno zdjęcie,
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Kwestionariusz osobowy i skierowanie dostępne są pod poniżej podanym adresem internetowym.

Program kształcenia realizowany jest w trakcie dwóch semestrów i obejmuje dziesięć bloków tematycznych – łącznie 220 godzin.

 

Dane teleadresowe

Adres: ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635 62 93

e-mail: anna.krasnova@uni.lodz.pl

e-mail: kzzl.wz@uni.lodz.pl

http://kzzl.wz.uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

 

 

 

Czas trwania

dwa semestry, 220 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

4500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Anna Krasnova

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Małgorzata Striker