Employer Branding

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy. A w szczególności dla osób, które:

  • zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się budowaniem marki pracodawcy z wyboru;
  • kierują działami HR lub EB albo zamierzają to robić;
  • pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym budowania marki pracodawcy z wyboru.

Szczegółowe informacje:   http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

vaOsoba do kontaktów ze słuchaczami:

mgr Anna Krasnova

Wydział Zarządzania UŁ

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

pokój 341, III piętro

tel. 42 635-52-34

e-mail: akrasnova@wz.uni.lodz.pl

 

Rekrutacja trwa od 2 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • jedno zdjęcie,
  • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

 

Czas trwania

dwa semestry

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

4500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Anna Krasnova

Inne informacje

Studia trwają dwa semestry – od połowy marca 2017 r. do końca stycznia 2018 r. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.45 – 21.00 i w soboty w godzinach 9.00 – 15.45.

Rekrutacja trwa od 2 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.


Kierownik studiów: dr Małgorzata Striker