Etyka i filozofia w szkole – studia dla nauczycieli

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii etyki i filozofii, kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (logika, sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne), warsztaty psychologiczne. Historia filozofii, Etyka. Logika i elementy erystyki. Metodyka nauczania filozofii w szkole średniej. Elementy treningu asertywności. Elementy treningu interpersonalnego.

Kandydaci

Studia te  przeznaczone są dla nauczycieli – absolwentów szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki filozofii, bądź pracować w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Czas trwania

3 semestry

350 godz. zajęcia średnio co 2 tygodnie (soboty w godzinach 8.30-19.30 i niedziele 8.30-13.30)

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

1200 zł za semestr

Osoba do kontaktu

mgr inż. Beata Promińska

Inne informacje

Przyjęcia na studia podyplomowe odbędą się na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydatów oraz według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę jako nauczyciele etyki i filozofii w szkołach ponadpodstawowych.

 

Szczegółowe informacje rekrutacyjne dostępne pod linkiem:

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie etyki i filozofii w szkole

 

 


Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Stegliński, prof. UŁ