Europejskie studia problematyki przestępczości

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest doskonalenie kadr zatrudnionych w organach sądowych, skarbowych, celnych, prokuratorskich, policyjnych i straży granicznej oraz doskonalenie wiedzy niezbędnej dla konceptualizacji programowania, zwalczania i zapobiegania przestępczości.

Kandydaci

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków, a w szczególności osoby zatrudnione w organach sądowych, skarbowych, celnych, prokuratorskich, policyjnych i straży granicznej – legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Zgłoszenia indywidualne bądź przez instytucje.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48) 42 635-46-31; 42 665-58-21
Fax:     (48) 42 635-46-31
Email:     aflorek@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/index.php?go=podyplom/1

Czas trwania

2 semestry

System zjazdowy 3-4 razy w semestrze, czwartki w godz. 11-17, piątki w godz. 9-16.30. Możliwość uczestniczenia w szkoleniu w Niemczech ok 7-8 dni początek lipca /dodatkowa opłata/ Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy końcowej.

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3 500 zł istnieje możliwość rozłożenia opłaty na II raty

Osoba do kontaktu

mgr Anna Florek

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
2. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. kwestionariusz osobowy
4. 2 zdjęcia


Kierownik studiów: prof. dr hab. Brunon Hołyst