Finanse międzynarodowe w biznesie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia stanowią unikatową ofertę edukacyjną na rynku krajowym. Są one adresowane do osób posiadających praktyczną lub/i teoretyczną wiedzę z zakresu finansów i rynków finansowych, które chcą poszerzyć zakres posiadanych kompetencji i umiejętności z zakresu finansów międzynarodowych przedsiębiorstw oraz zarządzania procesem inwestycyjnym przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych, co najmniej licencjackich, dowolnego kierunku.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych kompletu wymaganych dokumentów oraz uiszczenie płatności za studia.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. dwa zdjęcia o formacie 3,5 x 4,5 cm
  5. potwierdzenie dokonania płatności,
  6. dane do faktury.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Dodatkowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Dane teleadresowe

mgr Małgorzata Litwa

e-mail: mlitwa@uni.lodz.pl

tel. 42 635-52-09

Wydział Ekonomiczno Socjologiczny UŁ

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

ul. P.O.W. 3/5

90-255 Łódź

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

4 000,00 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Litwa

Inne informacje

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem  w formie pisemnej. Łączny wymiar zajęć dydaktycznych to 200 godzin. Zajęcia odbywają się przede wszystkim w formie warsztatów (prawie 90% zajęć ) i mają charakter praktyczny.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (soboty, niedziele).


Kierownik studiów: dr hab. Małgorzata Janicka prof. nadzw. UŁ