Finanse w praktyce

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów, w szczególności w zakresie operacji i transakcji na rynku usług finansowych.
Program studiów:
Semestr I
– System finansowy i ochrona konsumenta
– Podstawy rachunkowości
– Prawo finansowe
– Rozliczenia podatkowe
– Decyzje kredytowe
– Ewidencja rozliczeń z ZUS
– Podstawowe źródła i system informacji gospodarczych w przedsiębiorstwie
– Uruchamianie działalności i biznes plan

Semestr II
– Analiza decyzji finansowych
– Sprawozdawczość finansowa
– Zintegrowany program informatyczny SAP
– Wycena i wykorzystanie instrumentów finansowych
– Decyzje ubezpieczeniowe
– Analizy finansowe w Excelu
– Alternatywne formy inwestowania
– Seminarium

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 39, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-51-89

Email:    kfib@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

35

Koszty
uczestnictwa

1850 zł

Osoba do kontaktu

dr Joanna Stawska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 2 zdjęcia legitymacyjne

Termin składania dokumentów do 30 września br.

Dokumenty należy składać do Sekretariatu Studiów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Instytut Finansów
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90-214 Łódź
pok. T 314
tel. 42 635-51-89
e-mail: kfib@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Iwona Czechowska