Geoinformacja – systemy informacji geograficznej w praktyce

Wydział Nauk Geograficznych

Tematyka

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UŁ.
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, którzy chcą poznać lub pogłębić aktualną wiedzę na temat systemów informacji geograficznej oraz ich zastosowań w praktyce.
Celem tych studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce w zakresie: obszarów zastosowań systemów informacji geograficznej w Polsce i na świecie, obsługi oprogramowania komputerowego GIS, baz danych, pozyskiwania informacji przestrzennych z różnych źródeł, ich przetwarzania i udostępniania w Internecie, analiz przestrzennych, przygotowania własnego projektu. Oferujemy zajęcia, które mogą być wykorzystane w praktyce w: administracji, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, zarządzaniu kryzysowym (wojsko, policja, straż pożarna, służba zdrowia), projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą techniczną, statystyce publicznej, geomarketingu, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i wielu innych.
Studia podyplomowe prowadzone są przez dwa wydziały: Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, którzy posiadają podstawową wiedzę i umiejętności posługiwania się komputerem i programami biurowymi.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Banacha 22, 90-238 Łódź
Telefon: (48 42) 635 59 47
e-mail: biuro.geoinformacja@uni.lodz.pl
http://geo.math.uni.lodz.pl/?page_id=25

Czas trwania

2 semestry

230 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

18

Koszty
uczestnictwa

4300 zł, możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Gajewska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych
– kwestionariusz osobowy
– kserokopia dowodu osobistego

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
od 1 czerwca do 15 października br.
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

ul. Banacha 22
90-238 Łódź

pokój nr A 122

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14. 00

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

ul. Banacha 22, 90-238 Łódź

 


Kierownik studiów: dr hab. Iwona Jażdżewska