Informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki

Tematyka

Internet, Sieci komputerowe,
Bazy danych, Programowanie obiektowe

Kandydaci

Studia podyplomowe są przeznaczone dla wszystkich absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić wiedzę w dziedzinie informatyki. Słuchaczami mogą być osoby, które posiadają ukończone studia wyższe i posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Banacha 22, 90-238 Łódź
Telefon: (48 42) 635 59 47
Fax: (48 42) 635 42 66
e-mail: psi@math.uni.lodz.pl; malgorzata.gajewska@wmii.uni.lodz.pl
http://www.psi.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

240 godzin. Zajęcia prowadzone w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę, w godz. 8.00-16.00. W przypadku dużej liczby chętnych może być uruchomiona dodatkowa grupa.

Ilość miejsc

22

Koszty
uczestnictwa

3.900 zł za studia

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Gajewska

Inne informacje

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są bez egzaminu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja przeprowadzana jest od 1 czerwca do 10 października br (lub do wyczerpania wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych z prośbą o przyjęcie,
– kwestionariusz osobowy (do wypełnienia na miejscu).


Kierownik studiów: prof. dr hab. Stanisław Goldstein