Informatyka w biznesie

Wydział Matematyki i Informatyki

Tematyka

Zajęcia prowadzone są w ramach 3 specjalności:
– Bazy danych i tworzenie portali internetowych
– Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych
– Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 nie będzie prowadzona.

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, pragnący pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie informatyki.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Banacha 22, 90-238 Łódź
Telefon: (48 42) 635 59 61, 635 58 81
Fax: (48 42) 635 42 66
Email: iwb@math.uni.lodz.pl
http://www.podyplomowe.math.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

(210 godzin), zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę).

Ilość miejsc

24 osoby na każdą ze specjalności

Koszty
uczestnictwa

3.500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga, mgr Marzena Jaworska-Banert

Inne informacje

Warunkiem przyjęcia jest złożenie niezbędnych dokumentów (odpis dyplomu,  formularz podania wg ustalonego wzoru).


Kierownik studiów: dr hab. Aleksandra Orpel